Máy Photocopy Ricoh MP 6054

  •  Chức năng : Copy In SCan màu
  •  Nạp bản gốc tự động
  •  Bộ tự động đảo mặt bản sao (Duplex)
  •  Khổ giấy: A3 A4 A5…
  •  Tốc độ sao chụp/ in : 60 bản/phút
Danh mục: