Máy Photocopy Ricoh MP 2555

  • Chức năng: COPY – IN MẠNG – SCAN MÀU – WIFI
  • Chức năng đảo mặt bản sao: Có sẵn
  • Thời gian khởi động :20 giây
  •  Thời gian in bản đầu tiên : 4 giây
  • Tốc độ sao chụp: 25 trang/phút
  • Độ phân giải: 600 x 600 dpi
Danh mục: Xem trên: