Máy Photocopy Ricoh MP 3554

  • Chức năng: COPY – IN MẠNG – SCAN MÀU
  • Bộ nạp và đảo 2 mặt bản gốc : Có sẵn.
  • Chức năng đảo 2 mặt bản sao: Có sẵn.
  • Khổ giấy sao chụp: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
  • Tốc độ sao chụp/ in: 35 bản/phút
  • Dung lượng bộ nhớ: 2GB + 320GB HDD.
Danh mục: