Máy Photocopy Ricoh MP 5054

  •  Chức năng : COPY – IN MẠNG – SCAN MÀU
  •  Bộ tự động đảo mặt bản sao (Duplex)
  •  Nạp bản gốc tự động
  •  Khổ giấy sao chụp tối đa : A3 A6
  •  Tốc độ sao chụp/ in : 50 bản/phút
Danh mục: Xem trên: